Šilumos trasų modernizavimas Kėdainiuose 2011–2012 m.

Atgal

VP-4.2-ŪM-02-K-02-031

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų modernizavimas Kėdainiuose
Įgyvendinimo vieta Basanavičiaus g., Josvainių g., Kėdainiai
Gauta ES parama 0,277 mln. Eur
Projekto vertė 0,740 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2011–2012 m.
 
 
Projekto pagrindinis tikslas – modernizuoti senus ir susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus Basanavičiaus, Josvainių gatvėse. Seni, susidėvėję 1010 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai buvo pakeisti naujais  su standartus atitinkančia šilumine izoliacija.
 
Atnaujinta šilumos trasa leis sumažinti šilumos nuostolius,  sutaupymai sudarys iki 366 MWh per metus, t.y. 42 proc. šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių. Šilumos trasos modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams Kėdainių mieste.
 
Kėdainių miesto šilumos trasos modernizavimui skirta 0,277 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo AB „Panevėžio energija“.


Atnaujinta 2019-03-06 11:39:46