Šilumos trasų rekonstravimas Kėdainiuose 2014–2015 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-04-009

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstravimas Kėdainiuose
Įgyvendinimo vieta Basanavičiaus g. Kėdainiai, Vilainiai, Kėdainių r. 
Gauta ES parama 0,401 mln. Eur 
Projekto vertė 0,802 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
  
Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos 1904 metrų ilgio šilumos trasos, kurių eksploatavimo trukmė 33 metai. Demontavus senus ir susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai su gedimų kontrolės sistema, kuri leidžia nustatyti drėgmės išplitimo vietą. Naujausių šilumos trasų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose trasose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius, sutaupymai sudarys apie 570 MWh šilumos per metus. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrins  patikimą šilumos tiekimą vartotojams.
Projektui įgyvendinti gauta 0,401 mln. Eur  parama iš ES Europos regioninės plėtros fondo. Atnaujinta 2019-03-06 11:39:49