Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškyje 2014–2015 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-04-007

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškyje
Įgyvendinimo vieta Krantinės g., Jaunimo g., Kupiškis
Gauta ES parama 0,180 mln. Eur 
Projekto vertė 0,362 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
 
Projekto vykdymo metu rekonstruotos 670 metrų ilgio šilumos trasos. Seni ir susidėvėję vamzdžiai buvo pakeisti naujais su standartus atitinkančia šilumos izoliacija. Pramoniniu būdu izoliuotuose vamzdžiuose įdiegta ir nuotėkio kontrolės sistema. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrins kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams Kupiškio mieste.  Naujausių šilumos trasų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose trasose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius ir sutaupyti apie 450 MWh šilumos per metus, prisidės prie aplinkosaugos taršos mažinimo.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:50