Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje 2014–2015 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-04-008

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje
Įgyvendinimo vieta  Pramonės g., Beržų g., Panevėžys
ES paramos suma 0,472 mln. eurų (1,63 mln. litų) 
Projekto vertė 0,948 mln. eurų (3,27 mln. litų)
Proj. įgyv. trukmė 2014 metai
 
Projekto vykdymo metu rekonstruotos 780 metrų ilgio šilumos trasos, kurių eksploatavimo trukmė 42 metai.  Demontavus senus ir susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai su nuotėkio kontrolės sistema. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrins kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą 34008 vartotojams Panevėžio mieste.  Naujausių šilumos trasų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose trasose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius ir sutaupyti apie  390 MWh šilumos per metus, prisidės prie aplinkosaugos gerinimo, mažinant atmosferos taršą.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:48