Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje 2014–2015 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-04-010

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje
Įgyvendinimo vieta Juodupės g., Jaunystės g., Aukštaičių g., Respublikos g., Taikos g., Rokiškis
Gauta ES parama 0,195 mln. Eur 
Projekto vertė 0,391 mln. eurų 
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
      
Projekto vykdymo metu  rekonstruotos 1162 metrų ilgio šilumos trasos, kurių eksploatavimo trukmė 30 metų.  Demontavus senus ir susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji vamzdynai su standartus atitinkančia šilumos izoliacija. Pramoniniu būdu izoliuotuose vamzdžiuose įdiegta ir gedimų kontrolės sistema, kuri leidžia diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą, nustatyti tikslią žemės kasimo ir remonto vietą. Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrins kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą 2381 vartotojui Rokiškio mieste. Naujausių šilumos trasų montavimo technologijų įdiegimas rekonstruotose trasose leis sumažinti šilumos tiekimo nuostolius, leis sutaupyti apie 300 MWh šilumos per metus, prisidės prie aplinkosaugos gerinimo, mažinant atmosferos taršą.
 
0,195 mln. Eur parama gauta iš ES Europos regioninės plėtros fondo, dar tiek pat lėšų į rekonstrukcijos projektą investavo AB „Panevėžio energija“Atnaujinta 2019-03-06 11:39:49