Šilumos trasų rekonstrukcija Akademijoje ( Kėdainių r.)

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0029

      
Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos tinklų rekonstrukcija Akademijoje
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma iš viso 0,361 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,914 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 11 mėn.
 
AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajono Akademijos gyvenvietėje įvykdė projektą, kurio tikslas – rekonstruoti senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) trasų vamzdynus ir užtikrinti šilumos perdavimo bei paskirstymo tinklo efektyvumą, patikimumą ir saugumą Akademijos gyvenvietėje.
Rekonstrukcijos metu šilumos trasose pakeisti vamzdžiai, juos paklojant bekanaliniu būdu. Viso rekonstruota 4,586 km CŠT tinklų vamzdyno. 
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,068 mln. Eur parama. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“. 
 
Projektas įvykdytas per 11 mėnesių. Darbų pabaiga 2008 m. sausio mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma :
  • sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose 1641 MWh/metus, tai sudaro 68 proc. nuo projekte modernizuojamų trasų dabar patiriamų šilumos nuostolių;
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Akademijos miestelio vartotojams;
  • sumažinti aplinkos taršą 429 t/metus anglies dvideginiu;
  • sumažinti kuro importą apie 201 t.a.e (tonų anglies ekvivalento) per metus.
 
 Atnaujinta 2019-03-06 11:34:06