Šilumos trasų rekonstrukcija Kapliuose ( Kėdainių r.)

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0027
  

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstrukcija Kapliuose
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma iš viso 0,068 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,156 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 11 mėn.
 
AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajono Kaplių gyvenvietėje įvykdė projektą, kurio tikslas – rekonstruoti senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) trasų vamzdynus ir užtikrinti šilumos perdavimo bei paskirstymo tinklo efektyvumą, patikimumą ir saugumą Kaplių gyvenvietėje.
 
Šilumos tiekimo vamzdynas yra ypač svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis. Visa šiluma vamzdynais patiekiama Kaplių gyvenvietės vartotojams. Tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kelė pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.
 
Rekonstrukcijos metu šilumos trasose  pakeisti vamzdžiai, juos paklojant bekanaliniu būdu. Viso rekonstruota 863 m CŠT tinklų vamzdyno. 
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,068 mln. Eur parama. Likusią reikiamą projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas įvykdytas per 11 mėnesių. Darbų pabaiga 2007 m. rugsėjo mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma :
  • sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose iki 161 MWh/metus, nuostolių sumažėjimas sudarys 46 proc. nuo projekte modernizuojamų trasų dabar patiriamų šilumos nuostolių;
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kaplių gyvenvietės vartotojams;
  • sumažinti aplinkos taršą 29 t/metus anglies dvideginiu;
  • sumažinti kuro importą apie 12,5 t.a.e (tonų anglies ekvivalento) per metus.

 


 
Atnaujinta 2019-03-06 11:34:06