Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje 2014–2015 m.

Atgal

S-VP2-4.2-ŪM-02-K-02-028

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje
Įgyvendinimo vieta Kerbedžio g., Aukštaičių g.,Nemuno g., Panevėžys
Gauta ES parama 0,542 mln. Eur
Projekto vertė 1,089 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
 
Projekto metu rekonstruotos 1854 metrų  šilumos tiekimo trasos Panevėžio mieste. Seni šilumos trasų vamzdynai demontuoti, pakloti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai su šilumine izoliacija. Rekonstravus šias trasas, mažės šilumos nuostoliai, planuojama per metus sutaupyti iki 490 MWh  šilumos.  Atlikta šilumos trasų rekonstrukcija padidins šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrins patikimą šilumos tiekimą vartotojams Panevėžio mieste. Investicijos į trasų atnaujinimą ne tik taupo išlaidas kurui, mažina šilumos trasų eksploatacines išlaidas, tačiau prisideda ir prie aplinkos kokybės gerinimo, nes mažiau naudojant kuro šilumos gamybai, mažėja išmetamų teršalų kiekis į aplinką.
 
Projektui „Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje“ pagal trišalę sutartį, sudarytą su Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra, gauta 0,542 mln. Eur parama iš ES Europos regioninės plėtros fondo. Likusias lėšas projektui įgyvendinti investavo AB „Panevėžio energija“. Atnaujinta 2019-03-06 11:39:48