Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje 2014–2015 m.

Atgal

S-VP2-4.2-ŪM-02-K-02-029

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje
Įgyvendinimo vieta Avižonių g., Gėlių g.,Vilniaus g., Pasvalys
Gauta ES parama

0,369 mln. Eur 

Projekto vertė 0,747 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2015 m.
 
Projekto metu rekonstruotos 1596 metrų ilgio šilumos tiekimo trasos Pasvalio mieste. Seni, susidėvėję šilumos trasų vamzdynai demontuoti, pakloti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai su šilumine izoliacija. Rekonstruotos šilumos trasos leis sumažinti šilumos nuostolius ir sutaupyti apie 380 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 1380 vartotojams Pasvalio mieste.
 
Projektui įgyvendinti gauta 0,369 mln. Eur parama iš ES Europos regioninės plėtros fondo. Atnaujinta 2020-09-04 07:49:29