Šilumos trasų rekonstrukcija Šlapaberžėje( Kėdainių r.)

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0027
  

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šilumos trasų rekonstrukcija Šlapaberžėje
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma  0,083 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,183 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 11 mėn.
 
AB „Panevėžio energija“ Kėdainių rajono Šlapaberžės gyvenvietėje įvykdė projektą, kurio tikslas – rekonstruoti senus susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) trasų vamzdynus ir užtikrinti šilumos perdavimo bei paskirstymo tinklo efektyvumą, patikimumą ir saugumą Šlapaberžės gyvenvietėje.
 
Šilumos tiekimo vamzdynas yra ypač svarbi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams tinklo dalis. Visa šiluma vamzdynais patiekiama Šlapaberžės gyvenvietės vartotojams. Tolesnis esamų vamzdynų naudojimas kelė pavojų vykdant šilumos tiekimo paslaugą vartotojams.
 
Rekonstrukcijos metu šilumos trasose pakeisti vamzdžiai, juos paklojant bekanaliniu būdu. Viso rekonstruota 935 m CŠT tinklų vamzdyno. 
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,083 mln. Eur parama. Likusią projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas  įvykdytas per 11  mėnesių. Darbų pabaiga 2008 m. sausio mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma :
  • sumažinti šilumos nuostolius šilumos trasose iki 234 MWh/metus, nuostolių sumažėjimas sudarys 44 proc. nuo projekte modernizuojamų trasų dabar patiriamų šilumos nuostolių;
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kaplių gyvenvietės vartotojams;
  • sumažinti aplinkos taršą 50 t/metus anglies dvideginiu;
  • sumažinti kuro importą apie 25 t.a.e (tonų anglies ekvivalento) per metus.
 Atnaujinta 2019-03-06 11:34:05