Šlapaberžės katilinės rekonstrukcija (Kėdainių r.)

Atgal

BPD2004-ERPF-1.2.2-05-06/0017  

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Šlapaberžės katilinės rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Kėdainių r. sav. (Kauno aps.)
Paramos suma  0,091 mln. Eur
Projekto vertė (be PVM) 0,228 mln. Eur
Projekto įvykdytas 2008 m.

AB „Panevėžio energija“ rekonstravo Kėdainių rajono Šlapaberžės gyvenvietės katilinę.

Šlapaberžės katilinės rekonstrukcijos tikslas – modernizuoti Šlapaberžės gyvenvietės energijos generavimo šaltinius, įrengiant du naujus biokuro katilus. Naudotas didesnę žalą aplinkai darantis kuras (skalūnų alyva) po katilinės rekonstrukcijos  pakeistas į vietinį kurą – malkas.
 Laimėjusi  AB „Panevėžio energija“ skelbtą katilinės rekonstrukcijos konkursą, UAB “Castrade“   įrengė du naujus po 0,5 MW galios biokuru kūrenamus katilus.
 
Atlikta katilinės rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą gyvenvietės vartotojams bei prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gauta 0,091 mln. Eur parama. Likusią projektui įgyvendinti sumą investavo AB „Panevėžio energija“. 
 
Projektas įgyvendintas 2008 m. liepos mėn.
 
Įgyvendinus projektą numatoma:
  • energijos kiekį, pagaminamą naudojant atsinaujinančius išteklius (šiaudus), padidinti 1945MWh/metus.
  • skalūnų alyvos naudojimą sumažinti 176t/metus.
  • sumažinti išmetimus į atmosferą ir pasiekti, kad per metus būtų išmetama tik 0,9t/metus sieros dvideginio ir 111t/metus anglies dvideginio.


Atnaujinta 2019-03-06 11:34:07