Technikos skyrius

 • Naujų vartotojų prijungimo inicijavimas;
 • Vartotojų paraiškų dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos nagrinėjimas;
 • Šilumos tiekimo techninių sąlygų rengimas;
 • Techninių projektų ruošimas bendrovės atestato projektavimui apimtyse;
 • Šilumos nuostolių tinkluose planavimas ir analizė;
 • Šilumos tinklų hidraulinių režimų ir temperatūros grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė;
 • Šilumos tinklų dokumentacijos sudarymas, kaupimas ir archyvo tvarkymas;
 • Šildymo prietaisų perskaičiavimas pagal vartotojų prašymus;
 • Projektų derinimas, vadovaujantis Statybos įstatymu ir poįstatyminiais dokumentais;
 • Šilumos tinklų ir šilumos punktų išpildomosios dokumentacijos priėmimas ir pažymų išdavimas;
 • Dalyvavimas perimant šilumos tinklus į bendrovės balansą;
 • Dalyvavimas rengiant bendrovės investicijų ir remontų planus.

 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El. paštas
 Donatas Morkus  Viršininkas  +370 45 501 037 d.morkuspe.lt
 Roma Urbutienė  Inžinierė   r.urbutienepe.lt


Atnaujinta 2024-01-02 10:29:56