Technikos skyrius

 • naujų vartotojų prijungimo inicijavimas;
 • vartotojų paraiškų dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos nagrinėjimas;
 • šilumos tiekimo techninių sąlygų rengimas;
 • techninių projektų ruošimas bendrovės atestato projektavimui apimtyse;
 • šilumos nuostolių tinkluose planavimas ir analizė;
 • šilumos tinklų hidraulinių režimų ir temperatūros grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė;
 • šilumos tinklų dokumentacijos sudarymas, kaupimas ir archyvo tvarkymas;
 • šildymo prietaisų perskaičiavimas pagal vartotojų prašymus;
 • projektų derinimas, vadovaujantis Statybos įstatymu ir poįstatyminiais dokumentais;
 • šilumos tinklų ir šilumos punktų išpildomosios dokumentacijos priėmimas ir pažymų išdavimas;
 • dalyvavimas perimant šilumos tinklus į bendrovės balansą;
 • dalyvavimas rengiant bendrovės investicijų ir remontų planus.

 Vardas, pavardė  Pareigos  Telefonas  El.paštas
 Donatas Morkus  Viršininkas  (8 45) 501 037 d.morkuspe.lt
 Roma Urbutienė  Inžinierė  (8 45) 501 039 r.urbutienepe.lt


Atnaujinta 2019-03-06 11:33:49