Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba

Atgal

Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba
Finansavimo sutartis Nr. KKS-S 76(2022)                                                                                                    
                                                                                                                                   

 
Projekto vykdymo metu Panevėžio elektrinės katilinėje išmontuotas susidėvėjęs vandens šildymo katilas, o vietoj jo įrengtas naujas dujomis kūrenamas 13 MW galios vandens šildymo katilas ir 2 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, pastatytas naujas kaminas.

Siekiant šilumos gamybos proceso techninio optimizavimo, efektyvumo didinimo bei oro taršos mažinimo, naujas mažesnės minimalios šiluminės galios katilas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, esant nedideliam papildomos galios poreikiui, galės dirbti mažesne galia ir leis efektyviau išnaudoti esamus biokurą naudojančius katilus, o kartu ir sumažinti gamtinių dujų vartojimą. Pagal skaičiuojamą pagaminamą šilumos kiekį, naujas katilas galės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – CO2 išmetimai sumažės 200 t per metus. Naujo katilo pastatymas prisidės prie klimato kaitos sumažinimo, įgyvendinant europines direktyvas dėl išmetamų pramoninių teršalų reikalavimų.
 
Projektui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“.

Projekto vertė 1,376 mln. Eur.                                                                                     

Subsidija iki 0,318 mln. Eur.                                                                                                                    

Projekto darbų pabaiga 2023 m. 

 

 
 

                                                                                                                                                                     Atnaujinta 2023-11-06 08:24:16