Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba

Atgal

Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba
Finansavimo sutartis Nr. KKS-S 76(2022)                                                                                                    
                                                                                                                                   

 
Panevėžio elektrinės katilinėje planuojama išmontuoti esamą susidėvėjusį vandens šildymo katilą ir įrengti naują dujomis kūrenamą 13 MW galios vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu, pastatyti naują kaminą.

Siekiant šilumos gamybos proceso techninio optimizavimo, efektyvumo didinimo bei oro taršos mažinimo, naujas mažesnės minimalios šiluminės galios katilas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, esant nedideliam papildomos galios poreikiui, galės dirbti mažesne galia ir leis efektyviau išnaudoti esamus biokurą naudojančius katilus, o kartu ir sumažinti gamtinių dujų vartojimą. Pagal skaičiuojamą pagaminamą šilumos kiekį, naujas katilas galės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – CO2 išmetimai sumažės 200 t per metus. Naujo katilo pastatymas prisidės prie klimato kaitos sumažinimo, įgyvendinant europines direktyvas dėl išmetamų pramoninių teršalų reikalavimų.
 
Projektui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“.

Projekto vertė 1,380 mln. Eur.                                                                                     

Subsidija iki 0,387 mln. Eur.                                                                                                                    

Planuojama darbų pabaiga 2023 m. 

 

 
 

                                                                                                                                                                     Atnaujinta 2022-05-12 11:15:09