Zarasų m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 2011–2013 m.

Atgal

VP2-4.2-ŪM-02-K-02-024

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Zarasų m. šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 
Įgyvendinimo vieta Zarasų m. 
Gauta ES parama 0,423 mln. Eur
Projekto vertė 1,201 mln. Eur
Projektas įgyvendintas 2013 m.
 
Projekto metu modernizuoti šilumos tiekimo tinklų vamzdynai, panaikintos 3 boilerinės ir įrengta 130 šilumos punktų vartotojams Zarasų mieste. Atnaujinti 814 metrų ilgio šilumos tiekimo vamzdynai S. Neries, Šiaulių, Širvio gatvėse. Seni ir susidėvėję vamzdžiai pakeisti naujais su standartus atitinkančia šilumine izoliacija. 
 
Numatoma, kad projekte modernizuojamos trasos ir naikinamos boilerinės leis sumažinti šilumos nuostolius, sutaupymai sudarys iki 1157 MWh per metus. Šilumos trasos ir šilumos punktų modernizavimas leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą  2113 vartotojams Zarasų mieste.
 
Zarasų miesto šilumos tiekimo sistemos modernizavimui skirta 0,423 mln. Eur parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ūkio ministerijos administruojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo AB „Panevėžio energija“.
 


Atnaujinta 2019-03-06 11:39:47