Zarasų RK modernizavimas 2010-2012 m.

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas
Zarasų RK modernizavimas   
Įgyvendinimo vieta Zarasų r. sav.
Gauta parama 0,769 mln. Eur
Projekto vertė 1,653 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2010–2012 m.
 
Zarasų rajoninės katilinės (toliau RK) modernizavimas – tai tarpusavyje susijusių gamybos procesui technologiškai būtinų įrenginių ir statinių komplekso įdiegimas, siekiant pagrindiniu kuru  naudoti  biokurą, o skystą kurą (mazutą) naudoti kaip pagalbinį kurą.
 
Rekonstrukcijos metu Zarasų RK pastatytas naujas 4 MW galios vandens šildymo katilas ir 1,3 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, naudojamas kuras mazutas  pakeistas į biokurą.
 
Modernizavus Zarasų RK pasiekti du pagrindiniai tikslai – energijos gamybos efektyvumo padidinimas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir žalos aplinkai sumažinimas.  Pastačius biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį ekonomaizerį, gaminant tą patį šilumos kiekį, bus galima sumažinti išlaidas kurui, nes bus sunaudojama mažiau kuro.  Sumažės atmosferos taršos mokesčiai, nes naudojant biokurą – į aplinką bus išmetami mažesni teršalų kiekiai. Sumažės aplinkos tarša ir tuo pačiu mažės pavojus žmonių sveikatai. Planuojama, kad įgyvendinus projektą,   per metus sumažės emisijos CO – 13,565 t, NOx – 4,195 t, SO2 – 45,448 t, CO2 – 3270 t.
 
Projektas įgyvendintas 2012 m.
 
Į Zarasų katilinės modernizavimą investuota virš 1,653 mln. Eur. Zarasų RK modernizavimo projektui gauta 0,769 mln. Eur parama iš LR Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos. Likusią, reikiamą projekto įgyvendinimui, sumą investavo AB „Panevėžio energija“.Atnaujinta 2020-09-04 10:50:13