Zarasų RK rekonstrukcija 2014–2016 m.

S-VP3-3.4-ŪM-02-K-03- 011

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Zarasų  RK rekonstrukcija
Įgyvendinimo vieta Zarasai
 Gauta ES parama  0,598 mln. Eur 
Projekto vertė 1,361 mln. Eur 
Projekto įgyvendinimo trukmė 2014–2016 m.
 
Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ūkio ministerija pasirašė  Europos Sąjungos paramos sutartį su AB „Panevėžio energija“. Projektui S-VP3-3.4-ŪM-02-K-03-011 „Zarasų RK rekonstrukcija“ gauta 0,598 mln. Eur parama iš ES Sanglaudos fondo. Projekto investicijų bendra suma sudaro 1,361 mln. Eur. Likusias lėšas projektui įgyvendinti investavo AB „Panevėžio energija“.
 
AB „Panevėžio energija“ siekia mažinti priklausomumą nuo didėjančių iškastinio kuro kainų ir tuo pačiu mažinti ar stabilizuoti vartotojams parduodamos šilumos kainą, todėl plečia biokuro naudojimą šilumos gamybai. 2014 m. bendrovė pradėjo projekto įgyvendinimą Zarasų katilinėje. Rekonstrukcijos metu  išmontuotas mazutu kūrenamas katilas, pastatyti du nauji 1,5 ir 2,5 MW galios biokuro katilai bei 0,97 MW šilumos galios degimo produktų kondensacinis ekonomaizeris, atlikti kiti katilinės rekonstrukcijos darbai.
 
AB „Panevėžio energija“ skelbtą konkursą Zarasų katilinės modernizavimui atlikti laimėjo UAB „Gandras Energoefektas“. Projektas įgyvendintas 2016 metais.
                
Rekonstruotos biokuro katilinės dėka, šiluma bus gaminama efektyviai, tausojant aplinką bei gamtinius išteklius. Mažės  šilumos gamybos sąnaudos, į aplinką bus išmetama iki 1,12 tūkst. tonų mažiau anglies dvideginio (CO2). Visa šiluma katilinėje  dabar bus gaminama deginant biokurą.Atnaujinta 2020-09-04 10:45:33