Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2017–2018 m.

Atgal

04.3.2-LVPA-K-102-01-0022

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas Zarasų šilumos tinklų rajono  šilumos tinklų rekonstravimas 
Įgyvendinimo vieta Zarasų m., Užtiltė 
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,353 mln. Eur
Projekto vertė 0,706 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2017–2019 m.

AB „Panevėžio energija“ baigė šilumos tinklų rekonstravimo projektą, kurio tikslas buvo padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinti šilumos perdavimo nuostolius.

Planuojamų rekonstruoti Zarasų šilumos tinklų eksploatavimo vidutinė trukmė siekė 37 metus, todėl kilo tinklų trūkimo grėsmė ir galimi šilumos tiekimo  sutrikimai vartotojams. Dalis šilumos tinkluose buvo prarandama dėl vamzdynų šilumos izoliacijos susidėvėjimo. AB „Panevėžio energija“ rekonstravo 2,8 km ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus K. Donelaičio, P.Širvio, Vytauto, S.Nėries, Šiaulių, Vytauto skg., Aukštaičių, Sinagogos, J.Gruodžio gatvių zonose, sumontuoti nauji – pramoniniu būdu izoliuoti, atitinkantys šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus. Šilumos tinklai rekonstruoti ir Užtiltės  kaime.

Investicijos  į trasų atnaujinimą  leis taupyti  ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 440 MWh šilumos per metus. Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.         

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Atnaujinta 2020-10-05 14:59:13