Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0018 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Zarasų m., Užtiltės k.
ES Sanglaudos fondo paramos suma iki 50 proc. projekto vertės
Projekto vertė 344 968 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo projekto pagrindinis tikslas yra sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, padidinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą.

Planuojamų rekonstruoti Zarasų miesto ir Užtiltės kaimo šilumos tinklų vamzdynų ilgis atskiruose šilumos tinklų ruožuose sudarys 1,47 km.

Siekiant sumažinti šilumos tinkluose prarandamą šilumą dėl vamzdynų izoliacijos susidėvėjimo bei norint išvengti šilumos tinklų trūkimo grėsmės ir galimų šilumos tiekimo sutrikimų vartotojams, bus atnaujinami vamzdynai K. Būgos, S. Nėries, Vytauto, Šiaulių gatvių zonose Zarasuose. Rekonstruojant dalį  šilumos tinklų, nauji, pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai bus pakloti ir Melioratorių, Žirgų, Laukelių gatvių zonose Užtiltėje. Projekto vykdymo metu bus optimizuojamas ir montuojamų vamzdynų diametras.  

Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 167 MWh šilumos per metus.  Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.         

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 Atnaujinta 2019-03-06 11:39:57