Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas 2018–2020 m.

Atgal

04.3.2-LVVPA-K-102-02-0018 

Projekto vykdytojas AB „Panevėžio energija“ 
Projekto pavadinimas

Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta Zarasų m., Užtiltės k.
ES Sanglaudos fondo paramos suma 0,173 mln. Eur
Projekto vertė 0,348 mln. Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 2018–2020 m.
 

Siekiant sumažinti šilumos tinkluose prarandamą šilumą dėl vamzdynų izoliacijos susidėvėjimo bei norint išvengti šilumos tinklų trūkimo grėsmės ir galimų šilumos tiekimo sutrikimų vartotojams, atnaujinti vamzdynai K. Būgos, S. Nėries, Vytauto, Šiaulių gatvių zonose Zarasuose. Rekonstruojant dalį  šilumos tinklų, nauji, pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai nutiesti ir Melioratorių, Žirgų, Laukelių gatvių zonose Užtiltėje. Projekto vykdymo metu optimizuotas montuojamų vamzdynų diametras. Viso rekonstruota 1549 metrai Zarasų miesto ir Užtiltės kaimo šilumos tinklų. 

Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 167 MWh šilumos per metus.  Atnaujintos šilumos trasos leis padidinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams.         

Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 Atnaujinta 2020-10-05 14:47:57