AB "Panevėžio energija" eksploatuojamų katilinių sąrašas

Atgal

AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamų katilinių sąrašas 

 

Eil. Nr. Katilinės pavadinimas  Instaliuota šilumos generavimo galia,  MW
1. Panevėžio miesto CŠT sistema  282,438
1.1. Panevėžio RK-1  143,100 
1.2. Panevėžio Termofikacinė elektrinė  34,000
1.3. Panevėžio elektrinės katilinė  105,338
2. Panevėžio miesto mažosios katilinės   0,935
2.1. Tinklų g. 11 katilinė  0,088
2.1. Janonio g. 8-10 katilinė  0,237
2.3. Įmonių g. 19C katilinė  0,610
3. AB „Vilniaus duona“ katilinė  2,620
4. Panevėžio rajonas 2,558
4.1. Liūdynės  katilinė  2,558
5. Kėdainių ŠTR  69,221
5.1. Kėdainių RK   58,150
5.2. Josvainių katilinė  1,628
5.3. Gudžiūnų katilinė  0,500
5.4. Tiskūnų katilinė  0,500
5.5. Sinagogos katilinė  0,030
5.6. Akademijos katilinė  4,460
5.7. Kaplių katilinė  0,320
5.8. Šėtos g. 79 katilinė  0,102
5.9. Šėtos g. 83 katilinė  0,238
5.10. Šlapaberžės katilinė  0,900
5.11. Šėtos m-los katilinė  0,460
5.12. Truskavos m-los katilinė  0,343
5.13. Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 8 katilinė 0,375
5.14. Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 16 katilinė  0,700
5.15. Pelėdnagių k. Beržų g. 5 katilinė  0,450
5.16. Pelėdnagių k. Beržų g. 4 katilinė  0,065
6. Rokiškio  ŠTR  83,060
6.1. Rokiškio RK 81,980
6.2. Bajorų katilinė  1,080
7. Kupiškio-Pasvalio ŠTR  36,82
7.1. Pasvalio RK  21,77
7.2. Joniškėlio miesto katilinė  0,990
7.3. Joniškėlio m-los katilinė  0,550
7.4. Mikoliškio katilinė  2,470
7.5. Narteikių katilinė  3,510
7.6. Pajiešmenių m-los katilinė  0,080
7.7. Noriūnų katilinė  3,700
7.8. Subačiaus katilinė  3,220
7.9. Šepetos katilinė  0,500
7.10. Gedimino g. 79 katilinė  0,030
8. Zarasų  ŠTR  25,172
8.1. Zarasų RK  22,117
8.2. Dusetų katilinė  3,055
9. Kilnojama katilinė  1,660


Atnaujinta 2021-09-23 08:28:57